Emtia Ürünleri Nelerdir? (Borsa & Finans & Forex)


Emtia Nedir?

Emtia ticarete konu olan mallardır. Ticarete konu olan bu mallar ise oldukça büyük birer çeşitliliğe sahiptir. Bunlar buğdaydan petrole kadar gidecek kadar geniş bir yelpazeye sahip ürünlerdir. 

Emtia Ürünleri Nelerdir?

Emtia ürünleri temel olarak 4 ayrı başlıkta incelenmektedir. Bunlar değerli metal (maden), tarım ürünleri, enerji kaynakları ve canlı hayvanlardır.

Değerli Madenler

Değerli madenler en bilindikleri altındır. Bunların her birisi ayrı ayrı yatırımcılar tarafından değerlendirildiği için bazı önemli değer madenler hakkında bilgi vermekte yarar vardır.

  • Altın: Altın değerli madenler içerisinde alımı satımı yapılan ve değeri dünyada önemli bir konumda duran madenlerden birisidir. Temel olarak fiyatını belirleyen 2 etken dolar ve onstur. Ons ise dünya çapında belirlenen bir altın ölçüsüdür ancak bu ölçü her ne kadar dünyada ortak sayılsa da ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Çoğunlukla ise bu rakam 31.10 rakamı üzerinden işler. Kazanç oranı yüksek olduğu için ve para birimlerine oranla değerini daha çok koruyup daha güvenli olduğu için birçok yatırımcı için ön safta gelir.
  • Gümüş: Gümüş fiyat olarak altın kadar yüksek olmayan ve altına göre rakamı oldukça düşük kalan ancak kazanç olarak altından az kalmayan bir değerli madendir. Takılarda altın kadar kullanımı yaygın olan bir değerli maden alım satım için birçok yatırımcının dikkatini çeken ve işlem gören bir üründür.
  • Platin: Platin gümüşten daha değerli altından ise daha değersiz bir madendir. Fiyatı altının yaklaşık olarak yarısıdır. Kullanım alanı takılardan diş alanında kullanılan ürünlere kadar birçok alanda yaygın olan bu maden yine yatırımcılar için değerli ve alım satımından önemli ölçüde kazanç sağlanabilecek bir yatırım aracıdır.
  • Bakır: Bakır diğer bahsi geçen madenlere oranla daha az değere sahip, elektronik alanında yeme-içme eşyalarının yapımında ve yine kuyumculukta kullanılan bir üründür. Diğerleri kadar değerli olmayan bu maden de önemli bir emtiadır.

Tarım Ürünleri

Tarım ürünleri alımı satımı yapılan ve halkın temel beslenme gıdasını oluşturan ürünlerdir. Bu ürünler emtia denince halk tarafından daha az akla gelen ancak ticaretini birçok kişinin yaptığı ve önemli kazançlar elde ettiği ürünlerdir. Yatırımcılar tarafından da ticaret borsaları tarafından alım satımı yapılan ve aynı altın gibi gümüş gibi işlem gören bu ürünlerin alım satımı birçok borsada yapılabilir. Bunlar İstanbul borsası başta olmak üzere Mersin borsası Adana borsası gibi birçok borsa üzerinde işlem görmekte ve bitkisel yağlar, kuru meyveler gibi çeşitli ürünlerden oluşmaktadır.

Enerji Kaynakları

Enerji kaynakları insanlar tarafından çeşitli ihtiyaçların kullanılması için (elektrik, ısınma...) çıkarılan ve kullanıma açılan kaynaklardır. Bunlar,

  • Doğalgaz: Özellikle ısınmada kullanılan yüksek enerjiye sahip bir kaynak
  • Petrol: Ham petrol veya işlenmiş haliyle benzin, özellikle taşıtların kullanılmasında harcanan bir enerji kaynağıdır
  • Kömür: Doğalgaz ve petrole oranla daha az değerli ve ısınma gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir enerji kaynağıdır.

Bu bahsedilen 3 enerji kaynağı başta olmak üzere çeşitli enerji kaynakları da emtia sınıfına girmektedir ve ticareti yapılmaktadır.

Canlı Hayvanlar

Sığır vb. canlı ticareti yapılan hayvanlar yine emtiaya konu bir başka alandır. Bu hayvanların da alımı diğer söz konusu altın gibi ya da tarım ürünleri gibidir ve aynı şekilde işlem görürler.

Kısaca emtialar ticarete söz konusu malların toplu şekilde isimlendirilmesidir ve 4 ayrı başlık altında değerlendirilebilir.